– Notariāli tulkojumi –

Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju!

Tel.: 25910159

E-pasts: info@rigastulki.lv

NOTARIĀLI TULKOJUMI

Kas ir notariāls tulkojums?

Notariāli tulkojumi (arī saukti par: notariāli apstiprināts tulkojums jeb notariāli apliecināts tulkojums) ir apliecināti dokumentu tulkojumi, kuru pareizību ar saviem parakstiem un zīmogu apliecinājuši zvērināts notārs un tulks vai tulkotājs. Pavisam iespējami divu veidu notariāli tulkojumi.

 • Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta oriģināla

Šāds tulkojums sastāv no trim daļām: 1) dokumenta oriģināla; 2) dokumenta tulkojuma; un 3) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksta. Kad dokuments tiek iztulkots, visas minētās dokumentu daļas tiek caurauklotas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu.

 • Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta (kopijas)

Notariālu tulkojumu ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta veido: 1) dokumenta noraksts (kopija); 2) noraksta apliecinājuma teksts; 3) dokumenta tulkojums; un 4) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksts. Arī šajā gadījumā, tāpat kā minēts iepriekš, visas dokumenta lappuses tiek iesietas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu. Dokumentu tulkošana un notariāla apstiprināšana parasti iespējama 1-3 darba dienu laikā atkarībā no notāra noslogotības un tulkojamo un apliecināmo dokumentu apjoma.

Uzzini vairāk – 25910159!

Notariāli tulkojumi | Kādos gadījumos notariāli tulkojumi ir nepieciešami?

Nepieciešamība pēc notariāli apliecināta tulkojuma ir noteikta virknē Latvijas likumdošanas normu (piemēram, Komerclikumā, Zemesgrāmatu likumā un citās tiesību normās). Zemāk ir uzskaitīti galvenie gadījumi, kad nepieciešams veikt notariāli apliecinātu tulkojumu.

 • Notariāli tulkojumi ir veicami ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri iesniedzami komercreģistrā, šķīrējtiesu reģistrā un citās oficiālās iestādēs Latvijā.

 • Notariāli tulkojumi ir veicami Latvijā izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri tiek gatavoti legalizēšanai un/vai iesniegšanai ārvalstīs darbojošās iestādēs.

 • Dokumentu tulkojumus notariāli apliecina, lai novērstu neprecizitāšu un kļūdu ieviešanos tulkojumā, kā arī, lai nodrošinātos pret apzinātiem sagrozījumiem tulkotajos dokumentos.

Notariāli apstiprināti tulkojumi parasti nepieciešami tādās iestādēs, kā notāru biroji, tiesas, valsts un pašvaldību iestādes, dzimtsarakstu biroji, bankās un finanšu iestādēs un tamlīdzīgos organizācijās.

Uzzini vairāk – 25910159!

Notariāli tulkojumi | Kā iegūt notariāli apliecinātu tulkojumu?

Notariāla tulkojuma iegūšanas procedūra ir vienkārša:

 • Klients sazinās ar tulkošanas biroju;

 • Tulkošanas birojā tiek iesniegts dokumenta oriģināls;

 • Zvērināts tulks veic dokumenta tulkojumu un tā pareizību apliecina pie zvērināta notāra;

 • Klients ierodas tulkošanas birojā, saņem notariāli apliecināto tulkojumu un norēķinās par pakalpojumu.

Zvērināts notārs ir tiesīgs izdot apliecinājumus vienīgi tādā gadījumā, ja ir iepazinies ar dokumenta oriģinālu. Notariāli apliecināts tulkojums ir oficiāls, juridiski derīgs dokuments, kuram jāatbilst visām likumdošanas normu prasībām.

Uzzini vairāk – 25910159!

Kur saņemt notariāli apliecinātu tulkojumu Rīgā?

Notariāli tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojā “Rīgas tulki”:

 • Nosūtiet tulkojamos dokumentus tulkošanas birojam Rīgā uz e-pastu: info@rigastulki.lv
  vai Whatsapp lietotnē uz tālruņa numuru: +371 25910159;

 • Uzziniet notariālā tulkojuma cenas un izpildes termiņus;

 • Tulkošanas birojs “Rīgas tulki” veiks dokumentu tulkošanu un/vai legalizēšanu ar Apostille;

 • Klients ierodas saņemt apliecinātos dokumentus un norēķinās par pakalpojumiem.

Notariālie tulkojumi Rīgā ir pieejami tulkošanas birojos “Notariālie tulkojumi” un “Rīgas tulki”.

Uzzini vairāk – 25910159!

Notariāli tulkojumi | Nozares, kuras apkalpojam:

Nozares, kurās veicam dokumentu tulkošanu un notariālo apliecināšanu:

Apdrošināšana
Būvniecība
Cilvēkresursi (HR)
Finanses un banku darbība
Grāmatvedība, grāmatvedības dokumenti
Informācijas tehnoloģijas (IT)
Izglītība, izglītības dokumenti
Lauksaimniecība
Jurisprudence
Mežkopība
Mašīnbūve un dzelzceļš
Medicīniskie dokumenti
Ražošana
Reklāma un mārketings
Tirdzniecība
Tūrisms
Valsts un pašvaldību iestādes
Apdrošināšana
U.c.
*Notariāls tulkojums iespējams šeit minēto, kā arī citu nozaru dokumentu tulkojumiem.

Uzzini vairāk – 25910159!

Kādās valodās iespējams veikt notariālus tulkojumus?

Notariāli tulkojumi tiek apliecināti:

 • Latviešu

 • Krievu

 • Angļu

 • Spāņu, vācu, franču, itāļu, poļu, lietuviešu, igauņu, un citās Eiropas un pasaules valodās

Uzzini vairāk par notariālajiem tulkojumiem angļu valodā šeit. Citi tulkošanas pakalpojumi savukārt ir pieejami šeit.

Uzzini vairāk – 25910159!

Apliecināts tulkojums: Pasūti notariālu tulkojumu šeit!

Apliecināts tulkojums latviešu, angļu, krievu, franču, spāņu, bulgāru, čehu, dāņu, holandiešu, igauņu, somu, vācu, grieķu, ungāru, īru, itāļu, lietuviešu, maltiešu, poļu, portugāļu, rumāņu, slovāku, slovēņu, zviedru u.c. valodās. Notariālo tulkošanas pakalpojumu cenas un izmaksas. Notariālo tulkojumu cenas. Переводчик. Стоимость нотариального перевода. Нотариально заверенные переводы в Риге. Присяжный переводчик. Бюро переводов. Услуги переводчика. Цена нотариального перевода. Sworn translators. Qualified translators. Translations office. Translation services. Notarial translation price. Notarially certified translations ir Riga, Latvia.

TULKA PARAKSTS

3 EUR

 Tulka zīmogs

 Tulka paraksts

 1 dienas laikā

 1 dokumentam

NORAKSTS

5 EUR

 Notāra zīmogs

 Notāra paraksts

 1 dienas laikā

 1 lappusei

TULKOJUMS

7 EUR

 Precīzi

 Kvalitatīvi

 1-2 dienu laikā

 Minimālā cena

APLIECINĀJUMS

30 EUR

 Notāra zīmogs

 Notāra paraksts

 1 dienas laikā

 Minimālā cena

LEGALIZĀCIJA

45 EUR

 Apostille

 Apliecinājums

 2-3 dienu laikā

 1 dokumentam

Piezvani mums – 25910159!

Mēs ar prieku palīdzēsim iztulkot un notariāli apliecināt jebkuru dokumentu!

– NOTARIĀLI TULKOJUMI –
Dokumentu veidi, kuriem veicam tulkojumus:

Mūsu tulkošanas birojā iespējams iztulkot sekojošus dokumentus:

○ Vienošanās, līgumus, līgumu pielikumus un līgumu nosacījumus;
○ LR spēkā esošos likumus un Ministru kabineta noteikumus;
○ Biznesa plānus;
○ Atlīdzību pieteikumus;
○ Apdrošināšanas sertifikātus;
○ Veidlapas un vēstules;
○ Dažāda veida dokumentāciju semināriem un konferencēm;
○ Mārketinga materiālus un risinājumus;
○ Iekšējās kārtības noteikumus;
○ Iekšējās aprites dokumentāciju un materiālus;
○ Atsauksmes un rekomendācijas vēstules;
○ Personāla atlases dokumentāciju;
○ Mārketinga dokumentāciju gan digitālā, gan drukātā veidā;
○ Grāmatvedības dokumentus, gada pārskatus, finanšu ziņojumus, atskaites un pētījumus;
○ Licences, sertifikātus, izziņas;
○ Lietotāja rokasgrāmatu tulkojumus;
○ Korporatīvo materiālu tulkojumus;
○ Apskatu, rakstu un preses relīžu tulkojumus;
○ Reklāmas saukļu, baneru, reklāmkarogu, un citu reklāmas tekstu tulkojumi;
○ Mājaslapu tulkojumus;
○ Reklāmas materiālu tulkojumus (tajā skaitā arī produktu aprakstu tulkojumus)
○ Dažādas tehniskās dokumentācijas, tostarp lietotāja rokasgrāmatu, tehniskās apkopes un ekspluatācijas dokumentu tulkojumus, kā arī katalogu tulkojumus;
○ Normatīvo aktu un to projektu tulkojumus;
○ Tiesas lēmumu, nolēmumu un spriedumu tulkojumus;
○ Prasības pieteikumu, sūdzību un iesniegumu tulkojumus;
○ Pilnvaru tulkojumus;
○ Apliecību tulkojumus (laulību, dzimšanas, miršanas, šķiršanās u.c. apliecību tulkošanu un notariālu apliecināšanu, kā arī legalizāciju ar Apostille)
○ Slēdzienu, ekspertu atzinumu tulkojumus;
○ Tulkojumus saražotās produkcijas aprakstiem;
○ Iekārtu uzstādīšanas instrukciju un ekspluatācijas rokasgrāmatu tulkojumus;
○ Lietišķās sarakstes tulkojumus;
○ Tehniskā aprīkojuma, tehnikas, speciālo ierīču un transportlīdzekļu tehnisko dokumentāciju;
○ Tirgvedības materiālus uzņēmumiem;
○ Medicīnisko operāciju aprakstus;
○ Mācību materiālus, dokumentus un dokumentāciju;
○ Medicīnas materiālu tulkojumus;
○ Reklāmas un mārketinga materiālu (bukleti, brošūras un katalogi) tulkošanu;
○ Mājaslapu tulkošanu un lokalizēšanu;
○ Tūrisms, kā arī brīvdienu un ceļojuma aprakstu tulkošanu;
○ Dažādu informatīvo materiālu un prezentāciju tulkojumus;
○ Juridisku materiālu un dokumentus tulkojumus;
○ Tehnisko dokumentāciju projektiem un citām vajadzībām;
○ Būvniecības līgumus, noteikumus un licences;
○ Tāmes un sertifikātus;
○ Tulkojumus arhitektūras nozarei;
○ Tehnisko normatīvu un tehnoloģiskās dokumentācijas tulkojumus;
○ Produkcijas un tehnoloģiju aprakstu tulkojumus;
○ Zinātnisko rakstu un pētījumu tulkojumus;
○ Tehnikas apkopes un ekspluatācijas dokumentu tulkojumus;
○ Dažāda veida licenču, atļauju un tamlīdzīgu dokumentu tulkojumus;
○ ES direktīvu skaidrojumus un ar to saistītos dokumentācijas tulkojumus;
○ Medicīnisko dokumentu (epikrīzes, izraksti, izziņas, slimības vēstures, analīžu tulkojumi, ārstu slēdzieni, COVID-19 analīžu tulkojumi, SARS-CoV-2 (COVID-19) diagnostikas materiālu tulkojumi utml.) tulkojumi
○ Farmaceitiskās dokumentācijas (zāļu apraksti, dažāda informācija ārstiem un pacientiem, kvalitātes kontroles dokumentācija u. c.) tulkojumus, atbilstoši vietējo normatīvo aktu prasībām;
○ Medicīnisko iekārtu dokumentācijas (lietošanas instrukcijas, iekārtu apraksti u. c.) tulkojumus;
○ Ar medicīnas un farmācijas nozarēm saistītus tulkojumus;
○ Gatavās produkcijas un etiķešu tulkojumus;
○ Tehnisko aprakstu, dokumentāciju un specifikāciju tulkojumus;
○ Tehnisko pašu tulkojumus.
○ U.c. dokumentus
*Šiem visiem u.c. dokumentiem pieejams arī apliecināts tulkojums jeb dokumentu tulkošana un notariāla apstiprināšana.

Uzzini vairāk – 25910159!

Notariāli tulkojumi
Notariāli tulkojumi

Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju 25910159!

Vai atsūti dokumentus novērtēšanai uz e-pastu info@rigastulki.lv!