Dokumentu legalizācija ar Apostille

Parasti dokumentu legalizācija ar Apostille tiek veikta valstī, kura dokumentu izdevusi. Piemēram, Latvijā izdota dzimšanas apliecība ir jālegalizē Latvijā, bet Lielbritānijā izdotu dokumentu varēs legalizēt atbildīgā Lielbritānijas iestāde. Vēlāk, atrodoties citā valstī, novēlota legalizēšanas procedūra var kļūt grūti īstenojama vai pat neiespējama. Tādos gadījumos oriģinālo dokumentu var nākties sūtīt pa pastu, kas attiecīgi var aizņemt daudz laika vai radīt cita veida sarežģījumus.

Kad nepieciešama legalizēšana ar Apostille?

Dokumentu legalizācija ar Apostille ir nepieciešama gadījumos kad ārvalstu oficiālās iestādes pieprasa šādu apliecinājumu pievienot oficiālam valsts iestādes izdotam dokumentam.

Kas īsti ir legalizēšana ar Apostille?

Šis apliecinājums apstiprina to, ka dokuments ir īsts jeb to, ka tas nav viltots. Citiem vārdiem sakot, ar Apostille tiek apliecināts uz oficiālā dokumenta uzliktais amatpersonas paraksts un/vai zīmogs.

Dokumentu legalizācija ar Apostille

Legalizēšana un notariāla tulkošana – vai sinonīmi?

Nereti apliecinājumu ar Apostille pieprasa līdztekus notariāli apliecinātam tulkojumam.

Šie divi procesi ((l) dokumentu legalizācija ar Apostille un (2) notariāla tulkojumu apliecināšana) ir atsevišķas procedūras un tiešā veidā savstarpēji nav saistītas (piemēram, ja iestāde dokumentam pieprasa notariālu tulkojumu, bet legalizēšana ar Apostille netiek prasīta).

Taču vairumā gadījumā tie viens otru papildina. Vēl jo vairāk – legalizēt ir iespējams ne tikai pašu dokumenta oriģinālu vai tā notariālu kopiju/izrakstu/norakstu, bet arī notariāli apliecināto dokumenta tulkojumu. Tātad teorētiski Apostille ver tikt pievienots gan viena un tā paša dokumenta oriģinālam (1), gan šī dokumenta notariālai kopijai (2), gan arī tā notariālajam tulkojumam (3). Praksē gan šādi gadījumi ir ārkārtīgi reti. Parasti standarta situācijā pietiek ar vienu legalizējošo dokumentu, un Apostille tiek likts uz oriģinālā dokumenta, bet pārējie atvasinātie (kopijas/izraksti/noraksti) vai pievienotie (notariālie tulkojumi) dokumenti šādi apliecināti netiek. Reālajā darbā gan gadās izņēmumi, tādēļ pirms legalizēšanas procedūras vienmēr vēl ieteicams pārliecināties – uz kura dokumenta tieši prasītājvalsts saņēmējiestāde vēlas redzēt Apostille – uz dokumenta oriģināla (1), uz dokumenta noraksta/kopijas/izraksta (2), vai arī uz dokumenta notariālā tulkojuma (3).

Legalizēšana un notariāla tulkošana – optimālā dokumentu kārtošanas secība

Kas attiecas uz legalizēšanas un notariālas tulkošanas secību, tad parasti vispirms vēlams dokumentu legalizēt (pievienot Apostille) un tikai pēc tam notariāli tulkot, tāpēc ka vēlāk veicot tulkojumu, tulks vai tulkotājs mērķa dokumentā (tulkojumā) spēs iekļaut ne tikai paša dokumenta teksta tulkojumu, bet arī klāt pievienotās Apostilles tulkojumu, kas dažkārt var izrādīties izšķirīgi, lai sagatavotie dokumenti tiktu pieņemti konkrētajā iestādē.

Vai dokumentus var iesniegt tikai pats dokumentu īpašnieks?

Dokumentus legalizēšanai un tulkošanai var iesniegt jebkura persona – gan pats dokumentu īpašnieks, gan arī radinieks, draugs, darba kolēģis, vai kāds cits izraudzītais pārstāvis, jo pats svarīgākais ir tas, lai tiktu iesniegts dokumenta oriģināls. Arī dokumentu saņemšanu pēc klienta prasības var veikt jebkura cita klienta izraudzīta persona.

Izņēmuma dokuments ir pase, jo šī dokumenta notariālu kopiju drīkst taisīt tikai pats pases īpašnieks. Ja šādu kopiju klients jau ir paspējis izgatavot, tad to tālāk iesniegt/saņemt var tādā pašā kārtībā, kā aprakstīts iepriekš, t.i., ar citu personu starpniecību/palīdzību.

Cik daudz laika prasa legalizēšana un notariāla apliecināšana?

Dokumentu legalizēšana ar Apostille parasti aizņem 2 darba dienas. Steidzamības kārtā procesu var arī iziet ātrāk, taču tad pakalpojuma izmaksas veidojas lielākas. Dažkārt veikt darbu steidzami nav iespējams objektīvu faktoru dēļ, tādēļ vienmēr ļoti svarīgi atcerēties un paturēt prātā, ka dokumentu kārtošanu nav vēlams atlikt uz pēdējo brīdi.

Arī tulkošanas un notariālas apliecināšanas procedūra parasti aizņem 1-2 darba dienas no oriģinālu iesniegšanas brīža. Līdz ar to kopējais standarta pakalpojuma sniegšanas laiks var aizņemt 3-4 darba dienas.

Neparedzētu apstākļu gadījumā vai ja klients atrodas ārvalstīs, dokumentus starp klientu un tulkošanas biroju iespējams savstarpēji nosūtīt arī ar pasta vai kurjerpasta palīdzību.

Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju 25910159!