Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju 25910159!

Notariāls tulkojums angļu valodā

Notariāls tulkojums angļu valodā ir oficiāls tulkojums, kas veikts notāra vai notariāli pilnvarotā tulka pārraudzībā un sertificēts ar notariālu apliecinājumu. Šāds tulkojums ir spēkā tieši tāpat kā oriģināldokuments un tiek izmantots oficiālos nolūkos, piemēram, tiesā, valsts iestāžu, starptautisko organizāciju vai citās situācijās, kurām nepieciešams oficiāli atzīts tulkojums.

Notariālais tulkojums nodrošina, ka tulkojums ir precīzs un uzticams, un tas var būt nepieciešams, ja jums ir jāiesniedz dokumenti ārvalstu iestādēm, lai apliecinātu to pareizību un likumību angļu valodā. Šādi tulkošanas pakalpojumi parasti ir dārgāki nekā parastie tulkojumi, bet tie ir vajadzīgi gadījumos, kad nepieciešams augsta līmeņa juridisks un oficiāls sertifikācijas apliecinājums.

Piemēri, kad var būt nepieciešami notariālie tulkojumi:

 1. Juridiskos procesos: Notariāli tulkojumi var būt nepieciešami tiesu procesos, lai pārskaidrotu ārvalstu valodā rakstītus dokumentus vai liecinājumus.
 2. Imigrācija un vīzas: Ārvalstu valsts imigrācijas iestādes var pieprasīt notariālus tulkojumus, lai apliecinātu jūsu dokumentus, piemēram, dzimšanas apliecību vai izglītības dokumentus.
 3. Darba un uzņēmējdarbības dokumenti: Ja jūs strādājat vai veicat uzņēmējdarbību ārvalstī, var būt nepieciešami notariāli tulkojumi, lai apliecinātu līgumus, licences vai citus dokumentus.
 4. Juridiski dokumenti: Testamenti, juridiski lēmumi, juridiski līgumi un citi juridiski dokumenti var prasīt notariālus tulkojumus, ja tie jāizmanto ārvalstīs.
 5. Starptautiskās attiecības: Notariāli tulkojumi var būt nepieciešami starptautiskās organizācijās, diplomātiskajā darbā vai starptautiskos līgumos un nolīgumos.

Ir svarīgi atzīmēt, ka notariāli tulkojumi var atšķirties atkarībā no valsts prasībām un standartiem. Tāpēc ir ieteicams konsultēties ar vietējo notāru vai notariāli pilnvaroto tulku, lai saņemtu precīzu informāciju par to, kad un kādi tulkojumi var būt nepieciešami jūsu konkrētajā situācijā.

Union Flag, Union Jack, British flag, UK flag


Notariāls tulkojums un dokumenta legalizēšana ar Apostille ir divi atšķirīgi procesi, kas tiek veikti, lai nodrošinātu dokumentu atzīšanu un pieņemšanu ārvalstīs, bet tie atšķiras pēc būtības un mērķiem:

 1. Notariāls tulkojums:
  • Notariāls tulkojums ir tulkojums, kurš tiek izveidots, lai nodrošinātu dokumenta pareizu atbilstību ārvalstu valodai.
  • Šāda veida tulkojumu veic notārs vai notariāli pilnvarots tulkotājs, un to pārrauga notārs.
  • Notariāls tulkojums ir vajadzīgs, ja jums ir dokumenti ārvalstu valodā, piemēram, dzimšanas apliecība vai līgums, un jūs vēlaties, lai tie būtu likumīgi un oficiāli atzīti ārvalstī.
  • Notariāls tulkojums neskatās uz dokumenta autentiskumu vai oficiālumu, tas tikai attiecas uz valodas precizitāti un atbilstību.
 2. Dokumentu legalizācija ar Apostille:
  • Apostille ir starptautiska sertifikācijas marķējums, kas tiek pievienots oficiālajiem dokumentiem, lai tos atzītu starptautiski, tostarp tiem, kas satur notariālos tulkojumus.
  • Apostille ir parakstīta un apliecināta no arhīva iestādes, tiesas vai ārlietu ministrijas pārstāvjiem, atkarībā no valsts prakses, kurā tas tiek pievienots.
  • Apostille dokumentam dod tiesības būt oficiāli atzītam ārvalstīs, kas ir parakstījušas Hāgas konvenciju par juridisko dokumentu legalizēšanu (1961. gadā).
  • Legalizēšana ar Apostille nav tulkojums; tā ir procedūra, lai apliecinātu dokumenta autentiskumu un pieņemšanu ārvalstīs, neatkarīgi no dokumenta satura vai valodas.

Tāpēc, ja jums ir dokumenti ārvalstu valodā un jūs vēlaties, lai tie būtu likumīgi un oficiāli atzīti ārvalstī, var būt nepieciešami gan notariāls tulkojums, lai nodrošinātu valodas precizitāti, gan dokumenta legalizēšana ar Apostille, lai nodrošinātu dokumenta autentiskumu un pieņemšanu ārvalstīs. Prasības un procedūras var atšķirties atkarībā no konkrētās valsts un dokumenta veida.

Piezvani un saņem tūlītēju bezmaksas konsultāciju 25910159!