Zvērināti tulki

Kas ir zvērināts tulks?

Notariāls tulkojums (arī saukts par notariāli apstiprinātu jeb notariāli apliecinātu tulkojumu) ir publiska dokumenta tulkojums, kura pareizību ar saviem parakstiem un zīmogu apliecinājuši zvērināts notārs un zvērināts tulks. Pavisam iespējami divu veidu notariāli tulkojumi.

  • Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta oriģināla

Šāds tulkojums sastāv no trim daļām: 1) dokumenta oriģināla; 2) dokumenta tulkojuma; un 3) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksta. Kad dokuments tiek iztulkots, visas minētās dokumentu daļas tiek caurauklotas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu.

  • Notariāls tulkojums ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta (kopijas)

Notariālu tulkojumu ar apliecinājumu pie dokumenta noraksta veido: 1) dokumenta noraksts (kopija); 2) noraksta apliecinājuma teksts; 3) dokumenta tulkojums; un 4) tulkojuma notariālā apliecinājuma teksts. Arī šajā gadījumā, tāpat kā minēts iepriekš, visas dokumenta lappuses tiek iesietas, sanumurētas un apzīmogotas, izveidojot vienotu dokumentu.

Uzzini vairāk – 25910159!

Kad nepieciešams tulkojuma apliecinājums ar zvērināta tulka parakstu?

Nepieciešamība pēc notariāli apliecināta tulkojuma ir noteikta virknē Latvijas likumdošanas normu (piemēram, Komerclikumā, Zemesgrāmatu likumā un citās tiesību normās). Zemāk ir uzskaitīti galvenie gadījumi, kad nepieciešams veikt notariāli apliecinātu tulkojumu.

  • Notariāli tulkojumi ir veicami ārvalstīs izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri iesniedzami komercreģistrā, šķīrējtiesu reģistrā un citās oficiālās iestādēs Latvijā.

  • Notariāli tulkojumi ir veicami Latvijā izdotiem publiskiem dokumentiem, kuri tiek gatavoti legalizēšanai un/vai iesniegšanai ārvalstīs darbojošās iestādēs.

  • Dokumentu tulkojumus notariāli apliecina, lai novērstu neprecizitāšu un kļūdu ieviešanos tulkojumā, kā arī, lai nodrošinātos pret apzinātiem sagrozījumiem tulkotajos dokumentos.

Uzzini vairāk – 25910159!

Kā iegūt tulkojuma apliecinājumu ar zvērināta tulka parakstu?

Notariāla tulkojuma iegūšanas procedūra ir vienkārša:

  • Klients sazinās ar tulkošanas biroju;

  • Tulkošanas birojā tiek iesniegts dokumenta oriģināls;

  • Zvērināts tulkotājs veic dokumenta tulkojumu un tā pareizību apliecina pie zvērināta notāra;

  • Klients ierodas tulkošanas birojā, saņem notariāli apliecināto tulkojumu un norēķinās par pakalpojumu.

Zvērināts notārs ir tiesīgs izdot apliecinājumus vienīgi tādā gadījumā, ja ir iepazinies ar dokumenta oriģinālu.

Lai veiktu notariālu tulkojumu, tulkošanas birojā noteikti iesniedzams tulkojamā dokumenta oriģināls!

Uzzini vairāk – 25910159! 

Piezvani mums – 25910159!

Mēs ar prieku iztulkosim un apliecināsim tulkojumu ar zvērināta tulka parakstu!